توليد محصول با كيفيت، جلب رضايت مشتريان، ايمنى و سلامت كاركنان

گــروه صنعتی پمــا با بیش از ســه دهــه فعـــالیت در حـــوزه تولید دارو، نســاجی، پلیمــر، چــاپ و بســـته‌بندی و تـــولید کاغــذ با دارا بــودن شــش شرکت و کارخانه‌های زیر مجموعه تحــت عنـاویـن پـلاسـتیک مـاشین الوان، پــوشان پلاستیک، زیست دارو دانش، پاد الوان پاک، ریسندگی و بافندگی درخشان قم و کاغذ پاپیروس کاوه، با اشتغال بیش از 800 نفر به صورت مستقیم از تاثیرگذارترین مجموعه‌های صنعتی ایران در بخش بسته‌بندی مواد‌ غذایی، بهداشتی، دارویی، تولید دارو، کالای خواب، کاغذ و مقوا می‌باشد.

متولدین فصل پاییز
بیست و ششمین سالگرد تاسیس شرکت پلاستیک ماشین الوان
ششمین سالگرد تاسیس شرکت پادالوان پاک
جشن پایان سال شرکت زیست دارو دانش
مسابقه دارت
متولدین فصل تابستان
چهارمین سالگرد تاسیس هلدینگ گروه صنعتی پما
متولدین فصل بهار هلدینگ
مسابقه فوتبال دستی